Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

60072_t.jpg

America First och drömmarna

Under sin valkampanj gav Trump löften om att halvera USA:s flyktingmottagande, stoppa invandringen från utvalda länder med muslimsk majoritet, samt att deportera “brottslingar”. Trumps beslut att stoppa DACA-programmet är ett led i hans ”America first”-strategi. Under sin valkampanj stämplade han DACA som grundlagsstridigt och lovade att avsluta programmet omedelbart. Inga åtgärder vidtogs mot DACA, vilket ledde till att 10 delstater meddelade att de skulle utmana programmet i domstol ifall Trump inte stoppade det senast den 5:e September. Beslutet att skrota DACA var inte oväntat, både på grund av pressen från det konservativa lägret och frågorna kring programmets lagenlighet. Trump beslöt ändå att låta kongressen få sex månader på sig att lagstadga DACA och antydde på sin Twitter att han kommer att komma tillbaka till frågan. Beslutet innebär egentligen att Trump har flyttat pressen till kongressen för att tillfälligt undvika eget ansvar i DACA-beslutet.
60026_t.jpg

Nu går storebror till val – de stora partierna tappar terräng men vinner ändå

Det nalkas val i EU:s folkrikaste land. De över 60 miljoner röstberättigade tyskarna ser ut att fördela sina röster jämnare än i förbundsdagsvalet för fyra år sedan. Hittills har tyskarnas valkampanjer inte bjudit på någon häpnadsväckande dramatik men missförstå mig rätt: Ett val i ett land av Tysklands kaliber behöver ingen överdriven dramatik för att intressera omvärlden.
60007_t.jpg

EU med vind i seglen: Junckers optimistiska men vågade förslag

Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, höll sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 i Strasbourg. I sitt politiska anförande lyfte Juncker bland annat fram förslag om en ny industristrategi och lade fram sina visioner om säkerhet, migration, klimatmål och unionens framtid.

Evenemang

Fre
6.10
11:00

Populism så in i Norden

Välkommen till tankesmedjan Agendas lunchseminarium ”Populism så in i Norden”.
Svenska handelshögskolan i Vasa
Tis
24.10
11:00

Rapportlansering - Tre myter om familjeledigheter

Tankesmedjan Agenda lanserar rapporten "Tre myter om familjeledigheter".
Svenska Bildningsförbundet

Sociala medier

 

Publikationer