Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

61139_t.jpg

Guy Verhofstadt, en liberal ledare med vision och passion

Guy Verhofstadt, ’Hof’, gruppledare och frontfigur för Europaparlamentets Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE-gruppen), har verkat inom den politiska sfären sedan 1980-talet. Den belgiska politikern har varit premiärminister, numera europaparlamentariker, Europaparlamentets Brexit-koordinator och en tvättäkta federalist. Älskad och hatad, men respekteras av de flesta. Vem är egentligen mannen som förväntas leda Europaparlamentet genom Brexit?
61121_t.jpg

Mörka moln över Storbritanniens finansdistrikt

Finansindustrin är otroligt viktig för Storbritanniens ekonomi. Denna industri för ensamt med sig 76 miljarder pund i skatter varje år. Industrin sysselsätter direkt ca. 2 miljoner personer, men indirekt sysselsätter den mera då juridiska tjänster och andra relaterade jobb behövs i samband med finansverksamhet.
61013_t.jpg

Tingsrättsrefomen slår hårt mot Svenskfinland

Regeringen Sipilä vill minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Reformen slår hårt mot Svenskfinland då flera av de nedläggningshotade tingsrätterna finns på tvåspråkiga orter. Tingsrätterna i Borgå och Raseborg är nedläggningshotade och också sammanträdesplatserna i Jakobstad, Kristinestad, Kimotoön och Kyrkslätt skall i förslaget till tingsrättsreform läggas ner.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer