Kommer ALDE-gruppen och Macron alliera inför EU-val 2019?

18.12.2017 kl. 12:58
President Emmanuel Macron är liberalismens nya posterboy i Europa. Spekulationerna om att hans parti La Republique En Marche! (LRM) skulle bli medlem av ALDE-gruppen (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) har cirkulerat under hösten. I december, under ALDE-partiets kongress, fick spekulationerna mera luft under vingarna då flera ledare från europeiska liberala partier gav uttalanden om att de vill locka den franska presidentens parti med i den liberala europeiska familjen.

Emmanuel Macron (bild: Jeso Carnier, Flickr)

 

 En frammarsch av La Republique En Marche!

President Macrons unga parti LRM kallar sig centerliberaler. Partiets syfte var som bekant att skapa en rörelse som inte skulle befinna sig varken höger eller vänster på den politiska skalan och samla till sig anhängare från bägge hållen. Det unga partiet vill utöva progressiv politik med stark koppling till EU och samtidigt modernisera den franska politiken. Den EU-vänliga politiken gav liberalerna försmak av hur LRM kunde föra Europa vidare, men efter det franska president valet var det dock oklart i vilken eurogrupp de kunde ansluta sig till.

Förrän LRM kan storma in i Parlamentet måste den få stöd av de andra politiska grupperna inom Europaparlamentet. ALDE-gruppen sägs vara det självklara valet för LRM: partiet tilltalar optimistiska, välutbildade pro-européer. Men många frågor kvarstår, för det första finns det en del liberala partier inom gruppen, exempelvis tyska FDP (Freie Demokratische Partei), som inte ser öga mot med Macron. Det gick rykten om att en av orsakerna varför FDP valde att hoppa ur de tyska regeringsförhandlingarna var att de ansåg att förbundskansler Angela Merkel skulle i framtiden stöda Macrons idéer om en reform för eurozonen. Denna kontroversiella reform skulle innebära en gemensam budget för eurozonens länder. De tyska liberalerna säger i likhet med den finländska regeringen nej till att gå in för ett större gemensamt ansvar inom euroområdet.

Även Macrons tankar om ett hårdare handelsförsvar väcker oro hos liberalerna. Ett handelsförsvara skulle enligt den franska presidenten försvara EU från populismen men liberalerna menar att det kunde förstöra unionens inre marknad.

Unionen håller andan om eller när Macrons parti väljer att alliera sig med de existerande eurogrupperna. Den franska presidenten hade stora planer för sitt nationella parti före segern i maj 2017 och dessa för han vidare till Europa. Det går rykten om att Macron skulle bilda ett eget parti, och ta med sig europaparlamentariker från både höger och vänster.

 

EU-parlament i Strasbourg (bild: flick)

 

Att skapa en ny grupp inom Europaparlamentet skulle antagligen inte vara nödvändigt om det finns möjligheten att dela tak med andra liktänkande grupper. Europa behöver enighet och medborgarna måste få känna stabilitet inom unionen. Frankrike var i ett mycket annorlunda läge än EU innan Macron blev president, landet behöver genomgå stora samhälleliga reformer, men det samma gäller inte nödvändigtvis för EU.

 

Guy Verhofstadts utmaning

Förra eurovalet gav liberalerna en position som fjärde största politiska grupp i Europarlamentet. Idag har gruppen allt som allt 68 ledamöter och gruppens storlek dikterar som bekant finansieringens storlek, utskottsföranden och taltiden i plenumsförhandlingarna. Liksom varje grupp, har även ALDE som mål att öka antalet ledamöter efter nästa valomgång. En ännu större grupp kan dock vara utmanande att leda, ett större antal ledamöter betyder att det kan bli svårare att nå enlighet inom gruppen. Om gruppen blir större kommer ALDE-gruppens ledare Guy Verhofstadts utmaning att vara att överbrygga den ideologiska klyftan mellan de existerande och potentiella nya ledamöterna. Visst kommer det att finnas meningsskiljaktigheter inom samtliga ämnen men en enhetlighet är väsentligt för att gruppen ska kunna få fram gemensamma ståndpunkter.

Under ALDE-partiets kongress i december gavs ett utlåtande om att LRM kommer att alliera sig med ALDE och den liberala familjen i Bryssel. Detta kan definieras mera som ett hoppfullt utlåtande än ett officiellt, eftersom enligt uppgifterna fanns det inte en representant från LRM på kongressen.

The EUobserver rapporterade att den holländska ledamoten Hans Van Baalen från VVD (People’s Party of Freedom and Democracy) har fört dialog med Macron. Enligt Van Baalen skulle en allians med LRM vara aktuellt först efter valet 2019. Men vissa av Macrons kontroversiella reformidéer fick kongressdeltagarna att backa: även Rutte är aktsam över Macrons idéer om reformen för eurozonen. Hur skulle tupparna komma överens? Kunde det uppstå maktspel inom gruppen, exempelvis mellan ALDE:s frontfigur Verhofstadt och Macron? Det kan också finnas rädsla om att Macron skulle sluka upp den existerande gruppen, förändra de politiska linjerna och slutligen skapa en egen grupp. Med dessa spekulationer ser det ut att bli ett spännande val och post-val period.

 

Anni Hirvelä arbetar som praktikant vid ALDE-gruppens kommunikationsavdelning i Bryssel.

 

Anni Hirvelä