Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ted Urho ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda

PeK Ted Urho, 38, har valts till ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda. Han kommer närmast från Svenska Yle där han verkat som redaktör och programledare.

"Jag ser framemot att fortsätta jobba med samhällsfrågor ur ett lite annat perspektiv", säger Urho som främst jobbat med nyheter och aktualiteter på Yle.

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja med en stark nordisk och europeisk förankring.

"Vi lever i ett allt hårdare samhällsklimat, med kraftiga nationalistiska strömningar där språk- och andra minoriteter diskrimineras och åsidosätts. Jag vill vara med och skapa en plattform för diskussion där demokrati, rättvisa och jämlikhet är ledord", säger Ted Urho.

Beslut kring vilka ämnen Agenda jobbar med fattas av styrgruppen.

"Politisk relevans, kvalitativa rapporter och stark anknytning till befolkningens vardag är ledstjärnor i vårt arbete. Finlands ska bli världens mest barnvänliga land. Det kommer också synas i Agendas verksamhet under 2019", säger Anna-Maja Henriksson som leder styrgruppen.

Agenda inledde sin verksamhet år 2016 och har sedan dess gett ut ett flertal rapporter och publikationer om bland annat språkfrågan i Finland, familjeledigheter och populismen i Norden.

"Nu är det dags att växa och nå en större publik. Agenda är starkt närvarande i regionerna genom olika evenemang som på årsbas samlat flera tusen deltagare. Nu ska vi ytterligare stärka den digitala närvaron. Där kommer Teds breda kunskap inom det ombytliga mediafältet in", säger Magnus Öster, direktör för Svenska Bildningsförbundet.

Agendas tidigare verksamhetsledare har övergått till annan tjänst och Ted Urho inleder sitt arbete vid årsskiftet.

 

Ytterligare information:

Ted Urho 050 544 7730

Anna-Maja Henriksson 050 5122 377

Magnus Öster 050 5572725

63154_t.jpg

Flexibiliteten är det centrala

Flexibiliteten och överskådligheten i föräldraledighetssystemet är det centrala - kanske till och med avgörande, skriver Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi, i en kommentar till tankesmedjan Agendas familjerapport.
62063_t.jpg

Lätta på den Blå handbromsen

Det är märkligt om Blå framtid med ett försvinnande litet väljarunderlag skall kunna skjuta ner den familjeledighetsreform som har efterlysts så länge, skrivet tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm med anledning att reformen stampar på stället.
61951_t.jpg

Äntligen reformeras familjeledigheten

Nu krävs en omfattande reform som inte bara skrapar på ytan, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer